MENY
×
SVAR:

Det er 2 årsaker til at dette skjer, enten alene eller sammenfallende: Høy, relativ luftfuktighet i luften på innsiden av døren og/eller manglende luftsirkulasjon på samme sted.

Ett sylindersett er en gjennomgående enhet i metall tvers gjennom dørbladet og overflatetemperaturen på utvendig side vil gjøre at metallet på innsiden også blir nedkjølt, det er dette som kalles en kuldebro. Når stillestående, fuktig luft på innsiden treffer metallet oppstår det en naturlig kondensering av luften, den blir til vann (kondens) på kontaktflaten, og også til rim og is hvis temperaturen er lav nok i metallet. Det er altså innvendig luft som kondenserer, og fuktigheten kommer ikke fra inne i døren.

Løsningen ligger i å sørge for god luftsirkulering i rommet som døren står i, og gjerne også måle luftfuktigheten. Luftfuktigheten i ett hjem bør ligge mellom 20-40 % og aldri over 50%.

Dessverre er det mange som har for høy luftfuktighet i hjemmet, det ligger også ett helsemessig aspekt i å holde luftfuktigheten nede.

Vi opplever at det var færre tilfeller av ising og fukt tidligere. Årsaken ligger ikke i låskasse, dørvrider og sylindersett, dette har vært produsert på likt vis som i dag, i veldig mange år.

Årsaken er at dagens dører er mye bedre isolert enn før, de er tykkere og har bedre tettelister som skal sørge for maksimal isoleringsevne. Derfor blir det heller ikke noe trekk langs terskel og dørsprekk som akkurat i denne sammenhengen hadde vært positivt å ha. Det samme fokuset ligger på resten av huset, mer isolering av vegger og vinduer gir mer stillestående luft, men i forhold til kondensering hadde mer bevegelse i luften vært en fordel – derfor er det kjempeviktig å lufte godt og ofte – hele året.

 

 

Facebook
Facebook
Instagram
LinkedIn
Meld deg på nyhetsbrev