MENY
×

Harmonie Hjertesak 2018, EPITEL- vi har funnet våre ildsjeler!

De seks telefonene som drives av de frivillige holdes varme hele dagen. Det er tøffe telefoner å ta i mot for de frivillige hos EPITEL, men svært nødvendige. Det er rop om hjelp fra nedbrutte mennesker som ikke lenger klarer mer. De trenger en vei ut.

 

Kvinnen som sitter foran meg har en spe kroppsbygning, men stemmen er tydelig. Jeg prater om Elin Brasten, leder i EPITEL, senteret som tilbyr faglig hjelp til mennesker som er utsatt for avmakt ved psykisk vold og mobbing. Harmonie fikk inn tre uavhengige søknader om at vår støtte måtte gå til EPITEL. Søknadene var sterke å lese, og kom fra mennesker som selv har fått hjelp av Elin og Jan Brastein.

 

Når startet dere EPITEL?

– Vi startet EPITEL i 2008, for vi så et tydelig behov for et tilbud til de som var utsatt for mobbing og psykisk vold. Tønsberg blad og Sandefjord blad skrev om oss, og vi fikk to fulle grupper med en gang, så behovet var stort. Vi er fortsatt de eneste som har dette hjelpetilbudet i Norge. Hver måned er 1200 mennesker inne og leser på hjemmesiden vår, og av disse 1200 er det veldig mange som ringer våre fem krisetelefoner eller skriver e-poster til oss. De fleste er i samtaler for å komme seg ut av svært krevende forhold og relasjoner. Den psykiske volden er så uendelig vond, og kan føre til at et menneske blir helt umyndiggjort. I mange tilfeller fører det til sykemeldinger og at mennesket som blir utsatt for dette alltid er den tapende part og ikke får den hjelpen de trenger. Kunnskap kan hjelpe mennesker gjennom krevende prosesser til et friere liv.

 

Faglig hjelp og kompentanse

– Epitel gir faglig hjelp, fortsetter Elin med tydelig stemme. Målet vårt er å hjelpe et menneske med å gå fra avmakt til styrke i konflikter med helsefarlige maktmennesker. Vi samarbeider med ulike instanser for å forebygge, avdekke, beskytte og gi bistand ved psykisk vold i alle type relasjoner. Vold i nære relasjoner utsetter barn og voksne for store psykiske og fysiske påkjenninger. Vi erfarer at psykisk vold også fører til det samme, men området har dessverre ikke det samme hjelpetilbudet forteller Brastein.

Elin driver EPITEL senteret som ligger på Nøtterøy utenfor Tønsberg i Vestfold. Mennesker fra hele Norge tar kontakt, deltar på seminarer og i samtaler. – Veldig ofte er mennesker i slike situasjoner ikke økonomisk dyktige til å betale for hjelpen, så da tilbyr vi dette gratis. De pengene vi tjener på samtaler og seminarer går til å dekke leie av kontorer på Nøtterøy og drift av våre fem krisetelefoner. Alt arbeid er frivillig, og jeg tar ikke ut lønn, det gjør heller ikke de frivillige som hjelper med krisetelefonene. Vi har sett at det å samle flere på seminarer bærer svært gode frukter. Det blir dannet bekjentskap og nettverk som kan støtte hverandre. Vi har også sett at disse nettverkene igjen kan hjelpe andre mennesker i samme situasjon. Det er utrolig godt å oppleve.

 

Du tar ikke ut lønn – hva driver deg til å holde på med dette?

Elin blir stille. Jeg ser hun er rørt når hun fortsetter. – Det som driver oss er å se at det nytter. Og se mennesker finne en utvei. Når vi ser at mennesket tar tilbake makten over eget liv og reiser seg. Det gir oss så uendelig mye og vi blir så takknemlige for at vi har kunne være til hjelp.

 

Hvor mye jobber du med EPITEL?

– Det ligger på gjennomsnittlig 70-80% i uken. I perioder kan det være 150% jobb. Telefonene ringer også utenom åpningstidene våre. Det er et stort behov for tilbudet EPITEL har. Noen ganger må vi hjelpe mennesker til å bryte ut av svært usunne forhold der den ene part har sterke psykopatiske trekk og driver med psykisk vold. Noen må bytte jobb da det kanskje er folk på arbeidsplassen som utsetter en for psykisk vold. Noen må rett og slett bryte med familien og noen må tilogmed flytte. Vi hjelper mennesker som bare er brikker i andres liv til å komme fri. Det er veldig krevende, men grensesetting berger liv forteller Elin. Det er ikke feigt å styre unna eller finne en utvei. Det er stort sett det eneste riktige forteller Elin, og samtidig hjelpe og lære disse menneskene til å ikke bli utsatt for det samme igjen.

 

Eget forlag og egen bok

Elin har siden 2013 skrevet boken «Utvei» som ble utgitt i 2017. – Jeg sendte den til flere forlag, og fikk alltid samme beskjeden. At det var et godt innhold, men at de ikke kunne gi ut boken. Boken måtte ut, og Elin startet eget forlag. Boken tar for seg viktige temaer som konfliktforståelse, hvem som har regien, psykisk vold, metoder for å komme ut. Jeg har også skrevet et kapittel som handler om maktutøvelse i kristne menigheter. Utgiftene har Elin dekket av egen lomme.

 

Harmonie sin støtte

Harmonie ønsket å støtte Elin Brastein med 100.000,- pluss produksjon av nytt brosjyrematrielle. Mennesker som Elin og Jan Brastein med sine frivillige er ekte ildsjeler som helt uten å kreve noe igjen, jobber utrettelig for å hjelpe mennesker i store vanskeligheter. Og over så mange år. Det er slike mennesker vi er helt avhengig av i vårt samfunn! Takk Elin og Jan for jobben dere gjør! Vi i Harmonie er veldig glade for å kunne bidra med litt som kan komme mange mennesker til gode.

 

Utdrag fra søknader:

– I 2009 var jeg ned i «knestående» etter mange år under sterkt press. Samtidig var jeg en ressurssterk, velutdannet tobarnsmor. Men dessverre ukjent for hvilke grep jeg måtte tafor å håndtere helsefarlige mennesker. Helsevesenet i Oslo, hvor jeg bor, manglet også kunnskapen.

Jeg lette i litteraturen, og fant noe hjelp der, mest på engelsk. Det største behovet var imidlertid å møte en personansikt-til -ansikt, en som så meg, trodde meg, og kunne gi gode råd. Hjelpetilbudet Det Gule Huset var nedlagt, og behovet var massivt for oss med denne problematikken. Gleden var stor da Elin Brastein og Epitel dukket opp i horisonten! Elin var tilgjengelig, kunnskapsrik. Hun forstod meg og veiledet med stødig hånd, og tydelig stemme. Hun ga meg verktøy for å komme videre. Elin tilbød også seminar, grupper, og anledningen til å møte et nettverk av mennesker i samme situasjon. Jeg ble kjent med likesinnede, og kom ut av isolasjonen som preget min sak.

Det er straks 10 år siden det første møtet med Elin Brastein. Vi er tusener som har fått hjelp av henne. Derfor er vi nå i stand til å hjelpe andre.

—————–

– Jeg vil gjerne fremme Elin Brastein i Epitel Info Brastein som en verdig kandidat til støtte fra Hjertsak 2018.
Elin Brastein har i 10 år gitt meget verdifull veiledning til tusenvis av mennesker i livskrise gjennom sin hjertevarme selvoppofrende virksomhet. Mennesker som kommer til Elin har gjerne dårlig økonomi som følge av livskrisen. Markedet for tjenester av denne type er meget stort og der finnes neppe noe tilsvarende organisert hjelpetilbud i Norge. 
Elin Brastein har sammen med sin ektemann Jan konstruert et velfungerende non-profit lavterskel hjelpetilbud. Mange mennesker er meget takknemlige for den veiledning og nye livsinnsikt Epitel har tilført dem på veien til et bedre liv.
Elin har vært nødt til å ta seg jobb ved siden av for å få driften av Epitel til å gå rundt. Elin Brastein har flere ønsker og drømmer om å bedre sitt hjelpetilbud til mennesker i livskrise, men økonomien strekker ikke til å realisere disse.
På vegne av meg selv og tusenvis av andre takknemlige nordmenn vil jeg derfor anbefale Elin Brastein som mottaker av Hjertesak 2018
Vennlig hilsen en av dem som har nytt godt av Elins veiledning og hjertevarme.
—————–

– Foran meg her på skrivebordet ligger det en bok som heter UTVEI. Boka er skrevet av Elin Brastein. Hun startet EPITEL i 2009, for å gi hjelp til mennesker som er utsatt for mobbing og psykisk vold. Det viser seg at behovet for hjelp er enormt stort og hun bruker nå all sin tid på å gi hjelp til mennesker som er rammet. 

De har i flere år drevet folkehelsearbeid med blant annet foredrag  om mobbing av Elins ektefelle Jan Brastein. Selv om de holder til på Nøtterøy, så kommer det telefoner fra hele landet med bønn om hjelp. Ofre for psykisk vold blir ofte isolert og har få eller ingen å snakke med. Selv rettsvesenet har lite kunnskap om hvor manipulerende den ene part kan være i en rettssak. Det gjelder også retten til å oppdra barn.

Jeg bor ikke i Vestfold, men er meget takknemlig for det arbeidet som blir gjort av EPITEL. Nå er jeg pensjonist, men bærer fremdeles preg av en barndom med alvorlig psykisk vold. Fordi det ikke har vært hjelp å få, så kunne min mor knuse min vilje og bruke meg til det som passet henne. I praksis ble jeg brukt som handelsvare for å få tak i stor økonomisk gevinst.

Det er et enormt behov for informasjon og hjelp i samfunnet, slik at det ikke oppstår uopprettelige skader på både barn og voksne. Problemet med psykisk vold koster samfunnet enorme beløp.

Jeg håper at dere finner ut at Elin Brastein er en verdig ildsjel til å kunne få støtte av Harmonie hjertesak.