MENY
×

Kondens på vinduer og dører – hva betyr det?

Har du opplevd at det danner seg kondens på dører og vinduer noen gang? Det er ganske vanlig å oppleve på høsten og vinteren, men dugg er ikke alltid et godt tegn. 

kondens på dør og vindu

Kondensering på dørterskel oppstår ved at stillestående, fuktig luft på innsiden treffer kald flate utenfor.

Hva kommer det egentlig av, og hvordan kan man bli kvitt denne fuktigheten? Vi gir deg forslag til hva det kommer av, og hva du kan gjøre.

Hvordan oppstår kondens?

Vi produserer fukt hver dag når vi lager mat, dusjer eller generelt oppholder oss inne. Denne fukten kan bli til kondens – eller dugg – på vinduer og dører. 

Fenomenet forekommer når luften når 100% luftfuktighet, og dermed blir til vann. Siden den relative luftfuktigheten avhenger blant annet av temperatur, blir luften omgjort til kondens når den varme inneluften møter den kalde uteluften. 

Hvorfor blir det fukt på vinduene?

Grunnen til at vi opplever at det dannes kondens og dugg på vindu innvendig, er en kombinasjon mellom for høy luftfuktighet inne, og manglende luftutskiftning i rommet. 

Dugg på vinduet dannes når den varme og fuktige inneluften avkjøles mot de kaldere vinduene og det dannet vanndråper som deretter setter seg på dør- eller vindusruten.

Et sylindersett er en gjennomgående enhet i metall som går tvers gjennom dørbladet i døren. Overflatetemperaturen på utvendig side vil gjøre at metallet på innsiden også blir nedkjølt. Det er dette som kalles en kuldebro. Når stillestående, fuktig luft på innsiden treffer det kalde metallet, oppstår en naturlig kondensering av luften. Den blir altså til vann – kondens – på kontaktflaten, og til rim eller is hvis temperaturen til metallet er lav nok. Det er altså innvendig luft som kondenserer, fuktigheten kommer ikke fra døren eller vinduet. 

Kondens på dørterskelen

Muligens har du også opplevd dugg eller fukt på dørterskelen eller på låsen på døren på høsten eller vinteren.

Mange tror at denne fuktigheten ved kondensering på terskelen kommer innenfra døren – det gjør den imidlertid ikke. Når stillestående, fuktig luft innenfra treffer en kald flate, oppstår en naturlig kondensering. Denne luften blir dermed til vann på kontaktflaten. 

Årsaken til at dette gjerne skjer på dørterskeler, er at det ikke var godt nok isolert under terskelen, slik at det blir trekk. Da blir luften en god del kaldere enn hvis den hadde vært stillestående.

Hvordan unngå kondens på vinduer og dører?

Det er alltid lurt å finne den bakenforliggende årsaken til hvorfor du sliter med kondens hjemme, enten det er ved vinduer, dører, ytterdører eller dørterskler. 

Det finnes imidlertid noen tips man kan prøve ut for å bli kvitt fuktighet hjemme:

  • Sørg for å ha god ventilasjon hjemme. 
  • Kan hjelpe å gi et varmetilskudd i rommet og flytte møblene noen centimeter fra veggen for å sikre god luftsirkulasjon.
  • Luft ut godt og regelmessig hjemme eller i rommet der du sliter med kondens. Dette er særlig viktig i rom der det er mange mennesker, og der det foregår vasking, koking eller dusjing.
kondens på dør og vindu

Kondens på dør og vindu oppstår ved høy luftfuktighet i luften på innsiden av døren og/eller manglende luftsirkulasjon på samme sted. Vinduer og dører med dagens standard er mye bedre isolert enn tidligere, og da stilles det krav til hyppigere lufting for å holde luftfuktigheten inne under 40%

Noen mulige årsaker til kondens og fukt:

På et generelt grunnlag finnes det noen faktorer som kan være årsaken til dugg hjemme hos deg. Dette kan være:

  • Dårlig ventilasjon i boligen eller leiligheten. Dette kan hindre vanndampen i å transporteres ut av boligen. 
  • Man lufter ikke godt nok etter matlaging, dusjing, tørking av klær.
  • Det finnes en kul

Hvordan bli kvitt kondens på vinduer?

 Det finnes en rekke tips til hvordan man kan bli kvitt kondens. Noen gode tips er å:

Holde luftfuktigheten nede

Det kan også hjelpe å måle luftfuktigheten – luftfuktigheten inne bør nemlig være på 20-40%, og aldri over 50% i vintermånedene. Mange har for høy luftfuktighet hjemme, noe som heller ikke er så bra for helsa. 

Lufte rom godt og jevnlig

Soverom og gang med vindfang der døren til vindfanget er lukket, er særlig utsatt for fukt. Dette har særlig blitt en utfordring etter at dører har blitt godt isolerte, er tykkere enn før, og har bedre tettelister som sørger for maksimal isoleringsevne. 

Dette gjelder også resten av huset – det er gjerne mer isolering i vegger og vinduer som igjen gir mer stillestående luft. I forhold til kondensering hadde mer bevegelse i luften vært en fordel. Derfor må en med hus i dagens standard huske å lufte godt og hyppig for å ha et godt inneklima med god luft inne. 

For å bli kvitt fukt inne er det viktig å sørge for god luftsirkulering i rommet der kondens og dugg er et problem.

Sørge for god ventilasjon

Sørg for å ha god ventilasjon på badet og kjøkkenet – og husk å bruke det. Det er spesielt disse rommene som kan oppleve kondens på vinduer.  

Trenger du nye vinduer eller ytterdører?

Dører og vinduer som når en viss alder, kan også ha behov for å skiftes ut. Hos Harmonie finner du et stort utvalg ytterdører og vinduer av god kvalitet og i mange forskjellige stiler. Alle våre produkter har en U-verdi – altså isolasjonsevne – i særklasse.

Se hele vårt utvalg av dører, ytterdører, balkongdører og garasjeporter.