MENY
×

Kondens på dør og vindu

Det er mange ting å tenke på med et hus, og vi får ofte spørsmål rundt kondensering på terskel, og kondens på dør og vindu. Vi har derfor laget en artikkel med en oversikt på hvorfor dette oppstår og hva du kan gjøre for å unngå dette.

kondens på dør og vindu

Kondensering på terskel oppstår ved at stillestående, fuktig luft på innsiden treffer kald flate utenfor.

Kondesering på terskel

Det er mange som tror at fuktigheten ved kondensering på terskel kommer innenfra døren. Det oppstår en naturlig kondensering når stillestående, fuktig luft på innsiden treffer en kald flate. Luften blir til vann (kondens) på kontaktflaten.  Årsaken til dette er at det ikke var godt nok isolert under terskelen, slik at det ble trekk. Når det blir trekk blir det mye kaldere enn det blir ved stillestående luft.

 

Løsningen på problemet

Løsningen ligger i å sørge for god luftsirkulering i rommet døren står i, og gjerne også måle luftfuktigheten. Ifølge Inneklima bør denne være på mellom 20-40%, og aldri over 50% i vinter perioden. Dessverre er det mange som har for høy luftfuktighet. Det ligger også et helsemessig aspekt i det å holde luftfuktigheten nede.

Rom som er spesielt utsatt er soverom og gang med vindfang der døren til vindfanget er lukket, slik at det blir stillestående luft. Dette skjedde ikke så mye tidligere da dørene var dårligere isolert som igjen ga mer trekk langs terskel og dørsprekk, som i akkurat denne sammenhengen hadde vært positivt å ha. Dagens dører er mye bedre isolerte enn før, de er tykkere og har bedre tettelister som skal sørge for maksimal isoleringsevne. Dette gjelder også resten av huset,  det er mer isolering i vegger og vinduer som igjen gir mer stillestående luft. I forhold til kondensering hadde mer bevegelse i luften vært en fordel. Derfor må en med hus i dagens standard huske å lufte godt og hyppig for et godt inneklima.

 

kondens på dør og vindu

Kondens på dør og vindu oppstår ved høy luftfuktighet i luften på innsiden av døren og/eller manglende luftsirkulasjon på samme sted. Vinduer og dører med dagens standard er mye bedre isolert enn tidligere, og da stilles det krav til hyppigere lufting for å holde luftfuktigheten inne under 40%

 

Kondens på dør og vindu

Det er to årsaker til at dette skjer, enten alene eller sammenfallende: Høy, eller relativ luftfuktighet i luften på innsiden av døren og/eller manglende luftsirkulasjon på samme sted.

Ett sylindersett er en gjennomgående enhet i metall tvers gjennom dørbladet. Overflatetemperaturen på utvendig side vil gjøre at metallet på innsiden også blir nedkjølt, det er dette som kalles en kuldebro. Når stillestående, fuktig luft på innsiden treffer metallet oppstår det en naturlig kondensering av luften. Den blir til vann (kondens) på kontaktflaten, og til rim og is hvis temperaturen er lav nok i metallet. Det er altså innvendig luft som kondenserer, og fuktigheten kommer ikke fra døren eller vinduet.

 

Løsningen på problemet

Løsningen er den samme her. Hyppig lufting for å sikre et godt inneklima. Dagens dører er mye bedre isolerte enn før, de er tykkere og har bedre tettelister som skal sørge for maksimal isoleringsevne. Dette gjelder også resten av huset,  det er mer isolering i vegger og vinduer som igjen gir mer stillestående luft. I forhold til kondensering hadde mer bevegelse i luften vært en fordel. Mål luftfuktigheten i de forskjellige rommene. Luftfuktigheten i ett hjem bør ligge mellom 20-40 % og aldri over 50%. Hvis du har over dette bør du holde luftfuktigheten nede, ikke bare for å unngå kondens, fukt og is, men også av helsemessige årsaker.