MENY
×

«Matmannen Olav»

«Matmannen Olav» heter han ute i miljøet. Hans fulle navn er Olav Håland, som hver dag bruker 12-14 timer på å hjelpe, seks dager i uken. En ildsjel og et medmenneske. Ildsjeler som Olav er vi helt avhengig av i vårt samfunn, og vi i Harmonie er stolte og ydmyke over å få være med å gi vår støtte.

For 7 år siden ble Olav Håland pensjonist, og det var fra begynnelsen helt klart for han at han nå ville bruke hele tiden sin på å hjelpe de svakeste i samfunnet. Han har valgt å jobbe med tre hovedgrupper; rus, psykiatri i familier og asylsøkere. Vi møtte Olav i dag, og fikk et lite innblikk i et hjerte så stort og varmt, og en ydmyk mann. Olav kjører egen bil og bruker egne penger til drivstoff, og all sin fritid på å hjelpe andre mennesker, gjerne da de svakeste i vårt samfunn. Han gjør jobben uten å ta betalt for det, og ser på seg selv som et supplement til det offentlige.

Hva gjør at du velger å bruke all tiden din på dette?

– Jeg pleier å si til de jeg møter i disse miljøene at jeg kan språket deres. Jeg har min bakgrunn innen sosialistisk arbeid, og har jobbet både inne psykiatri og på offentlige distanser som NAV. Jeg har opparbeidet meg kunnskap om det menneskelige sinnet gjennom mitt arbeidsliv, og det har kommet godt med. Jeg har i tillegg slitt med alkoholproblemer selv i tidligere liv, og vet hva avhengighet gjør med et menneske. Jeg visste at når jeg ble pensjonist, da skulle jeg hjelpe.

Hvordan begynte du?

– Jeg begynte med å hjelpe 2-3 personer i Stokke der jeg bok, som jeg kjente til at slet både økonomisk og med rus. Da begynte jungeltelegrafen og gå, og jeg har aldri måtte oppsøke noen for å hjelpe. Folk tar kontakt med meg, og nå driver jeg fullt med dette arbeidet. Jeg begynte med å være i Oslo på kontaktkafeén som medhjelper og var ute på gata i 2 år for å lære menneskene å kjenne. Jeg fikk på denne måten se livet på nært hold og hvor mange mennesker som er ensomme og som i tillegg til mat også trenger et medmenneske, en som lytter og som de kan være trygge med. De første årene reiste jeg 2 ganger i uken inn til matsentralen i Oslo for å hente mat. Vi sloss lenge for å få egen matsentral i Vestfold, og nå har vi fått en i Larvik. Her får jeg mat å levere ut til alle de som trenger det. Gjennom de to matposene jeg kommer med, får jeg inngang til den gode samtalen. Jeg ønsker aller helst å få menneskene ut av rusen og vanskelighetene de sitter i, så jeg samtaler mye med de. Det må stilles krav, og de må ville det selv.

Hvem hjelper du?

– Områdene jeg reiser til er hele Vestfold, men da området utenfor Tønsberg (Marion «brøddama» som Harmonie tidligere har støttet, dekker Tønsberg, og vi samarbeider gjerne for å få dekket områdene). Jeg reiser ut til Færder, Stokke, Sandefjord Larvik og til flyktningmottaket i Telemark.

Jeg hjelper rusmisbrukere som er ensomme, og som har brent broer til omverden. De trenger noen som kommer med sunn mat til de, og tar seg tid til å prate med de. De har gjerne opplevd veldig vonde ting, som de må få hjelp til å prate om. Jeg er også tilgjengelig for mennesker som har søkt asyl men fått avslag på sin asylsøknad. De er gjerne i en mellomperiode der de venter på en anke, et endelig svar og lignende. Jeg hjelper også mennesker som sliter med psykiske problemer, dette seg være i alle aldersgrupper og fra alle sosiale lag. Det er ikke en typisk bakgrunn til en rusmisbruker. De kan komme fra velstående, resurssterke familier likeså mye som fra familier med vold og misbruk.

Jeg ønsker først og fremst å se menneskene og bry meg. Matposene er bare et viktig verktøy. Mat må alle mennesker ha. Det gir meg enorm glede for meg å få lov til å være et lys i hverdagen til noen mennesker, avslutter Håland.

 

Vi i Harmonie Norge er utrolig takknemlig for å få være med å støtte Olav Håland i hans arbeid. Vi ønsker å støtte med en ny varebil, da bilen han kjører er sliten. Olav får også et bensinkort som varer i 1 år, slik at han skal slippe å bære det økonomiske ansvaret der. Samfunnet er avhengig av ildsjeler slik Olav er. Hjertelig takk for jobben du gjør!