MENY
×

Personvern

Harmonie sin behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vår markedsføring. Dette gjøres for eksempel i arbeidet med å sende deg relevant informasjon du har etterspurt. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

 

Har du spørsmål knyttet til vår personvernhåndtering?

 

 

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle avtalen du har med oss. Vår behandling av personopplysninger er håndtert av våre dyktige medarbeidere. Alle ansatte i Harmonie er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer og varer selv om ansettelsesforholdet er avsluttet.

Hvilke personopplysninger bruker vi?

Opplysninger som behandles hos Harmonie kan kategoriseres slik:

• Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilke selskap man jobber i.

• Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

Behandlings-grunnlag

Gyldige behandlingsgrunnlag:

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om. Vi innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke, og bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva vi har oppgitt.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Harmonie skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.

 

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt. Eventuelle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er underlagt taushetsplikten, gjennom avtaleinngåelse.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med Hubspots datalagringsrutiner.