MENY
×

TEK 17 og nye krav

TEK 17 stiller nye krav til lysåpning på inngangsdører, og vi i Harmonie har lagt til 110 cm dør som standarddør, uten tillegg i pris. Vi forteller kort om hva dette innebærer og hvordan man måler lysåpning.

 

Ny standardstørrelse
Nye krav i h.h.t TEK 17 krever bredere lysåpning. Dette gjør at vi nå har ny standardstørrelse på våre standard ytterdører – 110 cm. Dette gjelder ikke våre enkle modeller.

Vi referer fra § 12-13. Dør, port og lignende:
a) Inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.
b) Dører internt i boenheter skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

Dette ble gjeldene fra 1. oktober 2019.

 

 

 

Hvordan måles lysåpningen?
Vi fikk spørsmål knyttet til dette under Bygg Reis deg på hvordan man måler lysåpningen. Lysåpningen måles i 90 graders åpning. Men: Kan døren åpnes 165 grader eller mer, kan 100 cm dør benyttes.
Det er åpningen når døren åpnes som gjelder.

Ettersom våre standard ytterdører har 78 mm tykkelse på dørbladet, tilbyr vi nå dører i 110 cm som standard for å tilfredstille TEK 17 kravene. På illustrasjon under ser man hvor man måler lysåpningen.
Lysåpningen med 110 cm blir på 89 cm mot kravet som er på 86 cm.

På Bygg Reis deg viste vi frem en 110 dør sammen med en 90 dør for å vise forskjellen.