VI BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Vårt oppdrag i Harmonie Norge AS er å fremme positiv endring ved å implementere bærekraftig praksis som er i tråd
med
FNs bærekraftsmål. Bærekraft er hjørnesteinen i alt vi gjør, fra avfallsreduksjon til etisk arbeidspraksis
og fornybar energi. Bli med når vi streber etter en mer lovende og bærekraftig fremtid for alle.

 

 

 

 

Mål 7: Ren energi til alle

Vi i Harmonie Norge AS er forpliktet til å tilby bærekraftige løsninger for en renere fremtid. Vi sikrer at ren,
pålitelig og rimelig energi er tilgjengelig for våre operasjoner siden vi er forpliktet til å oppnå bærekraftsmål 7.

Gjennom bruk av solcellepaneler i produksjonsprosessen vår, reduserer vi betydelig miljøpåvirkningen vår, som karbonavtrykk,
for å bidra til en sunnere planet. Det garanterer at våre produksjonsprosesser ikke bare er effektive, men også miljømessig ansvarlige.

Vi søker kontinuerlig etter alternativer for å gjøre energikildene våre mer bærekraftige.

 

 

 

 

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I Harmonie Norge AS legger vi vekt på åpenhet og ansattes velferd etter bærekraftsmål 8.
Vi fremmer ansvar og åpenhet i vår virksomhet ved å følge Åpenhetsloven.

Vi arbeider systematisk, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten,for å sikre god helse på arbeidsplassen.
Vår bevissthetom sammenhengene mellom ledelse, organisasjon og ansattes velvære er understrekes i vårt HMS arbeid.
Gjennom risikoanalyser, involvering av ansatte og ledelse, og utarbeide gode handlingsplaner fremmer vi et støttende
og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Ved å legge til rette for anstendig arbeid og økonomisk fremgang, søker vi å utvikle et arbeidsmiljø der ansattes velvære prioriteres
og de kan bidra til å bygge en bærekraftig økonomi.

 

 

 

 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vårt oppdrag i Harmonie Norge AS er å støtte bærekraftige produksjons- og forbruksmetoder som er i tråd med bærekraftsmål 12.
Vi er dedikert til å redusere avfall, bruke bærekraftige innkjøpsmetoder og gå inn for konseptene sirkulær økonomi.

Vi deltar aktivt i å minimere miljøpåvirkningen vår og fremme konseptene for sirkulær økonomi ved å implementere
vårt miljøstyringssystem (EMS) basert på ISO 14001:2015 og samarbeide med grupper som Grønt Punkt Norge AS. I tillegg publiseres
Environmental Product Declarations (EPDs) i henhold til ISO 14025 (Environmental Labels and Declarations Type III)
for våre produkter som en del av våre åpenhetsinitiativer, som også tar sikte på å gi kundene mulighet til å ta
intelligente valg og fremme ansvarlig forbruk. Ulike EPD-er fra Harmonie Norge AS finnes på EPD-Norge.

I tråd med vår innsats for å fremme ansvarlig forbruk og produksjon, ønsker vi å minimere avfallsproduksjonen enda mer,
gjøre mer effektiv bruk av ressursene våre, og se på banebrytende tilnærminger til bærekraftig produktdesign og produksjon.

 

 

 

 

Mål 15: Livet på land

I tråd med bærekraftsmål 15 er Harmonie Norge AS dedikert til å fremme bærekraftig arealbruk og bevaring av biologisk mangfold.
For å sikre at våre innkjøpsmetoder støtter bevaring av skoger og terrestriske økosystemer, prioriterer vi å skaffe FSC-sertifisert råvarer.
Mer info om FSC Harmonie FSC-C182803.

For økosystemhelse og biologisk mangfold er skog avgjørende. Våre produkter med FSC godkjenning, (Harmonie FSC-C182803)
støtter etiske skogbruksstrategier, og garanterer bevaring av biologisk mangfold og bærekraftig skogforvaltning. Vi hjelper til med å oppnå
bærekraftig utviklingsmål 15 ved å støtte bevaring av skog og bevaring av terrestriske økosystemer.

Vårt oppdrag er å øke forbrukernes bevissthet om ansvarlige skogbruksmetoder og utvide vårt utvalg av FSC-sertifiserte varer
(Harmonie FSC-C182803). Vårt mål er å gi et større bidrag til bevaring av jordisk liv og oppnåelse av bærekraftig utviklingsmål 15
ved å engasjere interessenter til å fremme bærekraftig skogforvaltning.