VI BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Vårt oppdrag i Harmonie Norge AS er å fremme positiv endring ved å implementere bærekraftig praksis som er i tråd
med
FNs bærekraftsmål. Bærekraft er hjørnesteinen i alt vi gjør, fra avfallsreduksjon til etisk arbeidspraksis
og fornybar energi. Bli med når vi streber etter en mer lovende og bærekraftig fremtid for alle.

 

 

 

 

Mål 7: Ren energi til alle

Vi i Harmonie Norge AS er forpliktet til å tilby bærekraftige
løsninger for en renere fremtid. Vi sikrer at ren, pålitelig
og rimelig energi er tilgjengelig for våre operasjoner
siden vi er forpliktet til å oppnå bærekraftsmål 7.

Gjennom bruk av solcellepaneler i produksjonsprosessen vår,
reduserer vi betydelig miljøpåvirkningen vår, som karbonavtrykk,
for å bidra til en sunnere planet. Det garanterer at våre
produksjonsprosesser ikke bare er effektive, men også
miljømessig ansvarlige.

Vi søker kontinuerlig etter alternativer for å gjøre
energikildene våre mer bærekraftige.

 

 

 

 

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I Harmonie Norge AS legger vi vekt på åpenhet og ansattes
velferd etter bærekraftsmål 8.
Vi fremmer ansvar og åpenhet i vår virksomhet ved å følge
Åpenhetsloven.

Vi arbeider systematisk, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten,
for å sikre god helse på arbeidsplassen.
Vår bevissthetom sammenhengene mellom ledelse, organisasjon
og ansattes velvære er understrekes i vårt HMS arbeid.
Gjennom risikoanalyser, involvering av ansatte og ledelse,
og utarbeide gode handlingsplaner fremmer vi et støttende
og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Ved å legge til rette for anstendig arbeid og økonomisk fremgang,
søker vi å utvikle et arbeidsmiljø der ansattes velvære prioriteres
og de kan bidra til å bygge en bærekraftig økonomi.

 

 

 

 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vårt oppdrag i Harmonie Norge AS er å støtte bærekraftige
produksjons- og forbruksmetoder som er i tråd med
bærekraftsmål 12.
Vi er dedikert til å redusere avfall, bruke bærekraftige
innkjøpsmetoder og gå inn for konseptene sirkulær økonomi.

Vi deltar aktivt i å minimere miljøpåvirkningen vår og fremme
konseptene for sirkulær økonomi ved å implementere vårt
miljøstyringssystem (EMS) basert på ISO 14001:2015 og samarbeide
med grupper som Grønt Punkt Norge AS.
I tillegg publiseres Environmental Product Declarations (EPDs)
i henhold til ISO 14025 (Environmental Labels and Declarations
Type III)
 for våre produkter som en del av våre åpenhetsinitiativer,
som også tar sikte på å gi kundene mulighet til å ta intelligente valg
og fremme ansvarlig forbruk. Ulike EPD-er fra Harmonie Norge AS
finnes på EPD-Norge.

I tråd med vår innsats for å fremme ansvarlig forbruk og produksjon,
ønsker vi å minimere avfallsproduksjonen enda mer, gjøre mer
effektiv bruk av ressursene våre, og se på banebrytende
tilnærminger til bærekraftig produktdesign og produksjon.

 

 

 

 

Mål 15: Livet på land

I tråd med bærekraftsmål 15 er Harmonie Norge AS dedikert til
å fremme bærekraftig arealbruk og bevaring av biologisk mangfold.
For å sikre at våre innkjøpsmetoder støtter bevaring av skoger
og terrestriske økosystemer, prioriterer vi å skaffe
FSC-sertifisert råvarer. Mer info om FSC Harmonie FSC-C182803.

For økosystemhelse og biologisk mangfold er skog avgjørende.
Våre produkter med FSC godkjenning, (Harmonie FSC-C182803)
støtter etiske skogbruksstrategier, og garanterer bevaring av
biologisk mangfold og bærekraftig skogforvaltning. Vi hjelper til med
å oppnå bærekraftig utviklingsmål 15 ved å støtte bevaring av skog
og bevaring av terrestriske økosystemer.

Vårt oppdrag er å øke forbrukernes bevissthet om ansvarlige
skogbruksmetoder og utvide vårt utvalg av FSC-sertifiserte varer
(Harmonie FSC-C182803). Vårt mål er å gi et større bidrag til
bevaring av jordisk liv og oppnåelse av bærekraftig utviklingsmål 15
ved å engasjere interessenter til å fremme bærekraftig
skogforvaltning.