Vedlikehold av ytterdør

Godt vedlikehold er viktig for å ivareta dørene, og resulterer i økt levetid på produktene. Hvordan ivaretar man ytterdøren sin på best mulig måte?

Vedlikeholdet av Harmonie sine ytterdører er enkelt – og det er fort gjort.

 

Som regel kreves kun rengjøring der det ikke har oppstått skader. Bruk mildt såpevann som ikke inneholder slipemiddel. Ikke bruk midler som kan ripe eller skade overflaten (slik som løsemiddel, stålull etc). Fukt overflaten nedenfra og opp med en fuktig klut, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for at skjolder oppstår.

 

Voksing av ytterdør

Alle dører skal vokses, og vi anbefaler Harmonie Ytterdør polish 1-2 ganger pr år. Spesielt utsatt er mørke dører som står utsatt for sollys. For å ta vare på den flotte fargen, må en være nøye med vedlikehold for at døren ikke skal falme. Vi har sett flere tilfeller der den flotte fargen falmer av sollyset, som igjen gjør at maling kan sprekke og en kan få riper på døren.
Harmonie har 10-års formgaranti på alle våre dører som forutsetter at vedlikehold er utført.