Slik monterer du vår garasjeport

 

Harmonie garasjeport er enkel å montere selv, om du har gjort tilsvarende jobber tidligere. Vi har nå laget en monteringsvideo som viser hvordan du monterer garasjeport fra oss, steg for steg. Vi gir deg også nyttige tips og råd underveis.

 

 

Utstyret vi anbefaler er:

 

• Vater (minimum 1,20
• Målebånd
• To tvingere
• Tapetkniv
• Drill
• Blyant
• Baufil
• Løftestropper

 

Slik går du frem

 1. Når du får porten er det viktig å sjekke pakkseddelen, at målene stemmer.
 2. Husk også å sjekke at porten er fri for skader før du monterer.
 3. Portelementene er pakket i rekkefølge slik at når en stabler ut og om elementene vil det ligge i riktig rekkefølge for montering.
 4. Dvs. at portelementet du finner i bunn av pakken, nå etter stabling ligger i topp og klar til montering.
 5. I beslagsesken finner du en bildeillustrert bruksanvisning. Følg den.
 6. Tre pakning på sideskinner på begge sider.
 7. Bruk tvinger når de festes på begge sider.
 8. Tre på pakning på takskinner og skru fast – se manual for riktig verktøy.
 9. Skru skrue i midten løst, slik at man enkelt kan justere sideveis i neste steg.
 10. Mål at avstand er riktig på begge sider.
 11. Skru i toppskinnen med ca en skrue pr meter port. Start i midten.
 12. Sjekk at sideskinner står i vater
 13. Kontroller med avstandskinne at avstand mellom sideskinner er korrekt, samt at sideskinner er i vater etter eventuell justering.
 14. Fest sideskinner på begge sider med 4-5 skruer (antall skruer avhenger av høyde på porten).
 15. Mål avstand mellom skinne og vegg, mål så samme avstand for oppheng av takskinne.
 16. Mål avstand mellom skinne og vegg, mål så samme avstand for oppheng av takskinne.
 17. Fest stropp og tre på takskinner. Sjekk at takskinner er i lodd og tilpass.
  NB! Sørg for at skinnen er jevn i svingen – se video for et godt tips på hvilke skruer du skal justere!
 18. Skru fast takskinnene i veggskinnene med seks par skruer på hver side.
 19. Monter bakskinne (tidligere brukt som avstandskinne).
 20. Monter skråavstiver.
 21. Løsne strekkfjær oppe og nede før montering av elementer.
 22. Start med bunnelementet. Tre på det lange hjulet på bunnbrankett.
  NB! Sjekk monteringsanvisning: Hylse -Vaier – Hylse.
 23. Se monteringsanvisning for plassering/ montering av bunnbrankett.
 24. Fortsett så med trinsehjul mellom elementene. Se plassering på monteringsanvisning.
  NB! Sørg for at vaier er riktig plassert bak trinsehjul.
 25. Skru på midthengsler.
 26. Stram trinsehjul mens du legger kroppsvekt inn mot portelementet.
 27. Ved å trykke porten mot pakningen og hjulene i samme retning sikrer du nødvendig slakk slik at porten skal gå løst og ledig. Vær også obs på vaierne slik at de ikke setter seg fast mellom hjul og mutter.
 28. Trekk opp elementer, sett på tvingere og fest fjærer i samme hull som du løsnet fra tidligere. Trekk så elementene jevnt ned og sett tvinger over løpehjulet.
 29. Sjekk at elementene er i vater mellom hvert element.
 30. Monter resten av elementene på samme måte.
 31. Vær oppmerksom på at når det skal brukes elektrisk portåpner, så skal topphjjulet skyves helt opp så langt du får det i skinnen før det monteres med fire skruer.
 32. Monter opphengsjern på begge sider. Disse er justerbare opp og ned, og sideveis.
  Enkeltport: Et jern på hver side.
  Dobbelport: To jern på hver side.
 33. Løft porten for å justere diagonalen før de siste skruene i taket festes.
 34. Fest på pakning som skjuler fjærene.

I filmen får du også se monteringsanvisning på portåpneren vår.

Lykke til!

Her ser dere monteringsfilm for kun portåpner