Forest matters

Skogen hjelper oss mer enn vi tror.

Skogen regulerer klimaet, renser luften vi puster i, og filtrerer vannet vi drikker. Den huser også mer enn 2/3 av jordens dyreliv og planter.
Skogen er en av våre viktigste ressurser der den raust tilbyr fornybar forsyning av varene og materialene vi trenger for en mer bærekraftig fremtid.

 

Hva er FSC?
FSC er en frivillig organisasjon som arbeider både for natur og menneskers vilkår i verdens skoger.

 

Hvorfor har Harmonie valgt å bli sertifisert:
En av de 3 kjerneverdiene til Harmonie Norge AS er «Ansvar». Harmonie sine produkter er hovedsakelig produsert av fiberbasert råvarer (cellulosebasert).
FSC er et organ som garanterer oss (i den grad det er mulig) at disse råvarer er fra kontrollert/ bærekraftig skog.

 

Så - hvordan kan vi bidra, være vårt ansvar bevisst?
Ved å bruke FSC sertifiserte råvarer
• Promoterer FSC og rettferdig bruk av naturen/ skogen
• Kjempe mot avskoging

Vårt mål med dette er å tilby produkter til våre kunder som er mer bærekraftige.

Utdann deg selv
Fordi skoger berører så mange områder av livet vårt,
er omsorgen for skogene grunnleggende for å takle globale utfordringer.

 

Når vi pleier skoger bekjemper vi klimaendringer, forhindrer tap av biologisk
mangfold og beskytter arbeidere og urbefolkningssamfunn rundt om i verden.

 

Dessverre er mange skogområder under angrep fra ulovlig hogst og annen skadelig praksis.
Mer enn 12 millioner hektar skog går tapt hvert år - det er på størrelse med rundt
150 tennisbaner hvert minutt.

 

Lær mer om alle måtene skoger direkte påvirker dagliglivet ditt og se
hvordan skogforvaltning dyrker sunnere, mer motstandsdyktige skoger over hele verden.

Utdann deg selv på fsc.org